Avrupa ve ABD’de sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler katı biçimde uygulanıyor

Avrupa ve ABD’de sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler katı biçimde uygulanırken, kurallara uymayanlar yüklü para cezaları alıyor, buralarda …

30.12.2021
15
Avrupa ve ABD’de sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler katı biçimde uygulanıyor
REKLAM ALANI

Avrupa ve ABD’de sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeler katı biçimde uygulanırken, kurallara uymayanlar yüklü para cezaları alıyor, buralarda hayvan sahiplenmek için de aşikâr şartları yerine getirmek gerekiyor.

ARA REKLAM ALANI

Avrupa’nın üç büyük ülkesi Almanya, Fransa ve Hollanda’da sokakta başıboş gezen hayvanların toplanmasından ve bakımından mahallî idareler sorumlu. Buralarda evcil hayvan beslenmenin, ihlal durumda mahpusla sonuçlanabilecek cezaları öngören katı kuralları bulunuyor.

Meskende hayvan besleyenler vergi vermek, aşikâr çeşitler için eğitim almak zorunda.

Hollanda, sokak hayvanları ve sahipsiz köpeklerin sayısını azaltmada dünyada öne çıkan ülkelerden biri.

Merkezi Amsterdam’da bulunan Sokak Hayvanları Platformunun yayımladığı “Hollanda nasıl başıboş köpeklerden arındı?” başlıklı raporda, ülkede sokak köpeklerinin sayısını azaltma siyasetlerinin 1800’lere dayandığı belirtiliyor.

Rapora nazaran bilhassa kuduz salgınıyla uğraş, insan sıhhatini müdafaa ve güvenliğini sağlama hedefiyle Hollanda’da 1800’lerde köpeklere tasma ve ağızlık takma mecburiliği üzere kurallar getirildi.

1960’lardan itibaren de kısırlaştırmanın yaygınlaşmasıyla sokak köpeklerinin sayısının azaldığı, başıboş köpekler için “topla, kısırlaştır, aşıla, geri bırak” uygulamasının hayvanların sayısının sıfırlanmasına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Bugün sahipsiz köpekleri belediyeler barınaklarda topluyor.

Hollanda’da hayvan sahiplenmek hiç kolay değil

Hollanda’da yalnızca hükümetin belirlediği listede yer alan hayvanlar evcilleştirilebilirken, liste dışındakiler hastalık, güvenlik ve sıhhat münasebetleriyle evcilleştirilemiyor.

Satın aldıkları yahut sahiplendikleri köpekleri sokağa bırakanlar yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede köpek sahiplerinin 14 gün (yeni doğan köpekler için 7 hafta) içinde köpeklerini bağlı oldukları belediyeye kaydetmeleri mecburî. Ayrıyeten yıllık yaklaşık 120 avro köpek vergisi ödemeleri gerekiyor.

Ayrıyeten köpeğin cinsi, sahibinin adresi ve acil durumlarda ulaşılması gereken bireylere ilişkin bilgilerin yer aldığı pirinç tanesi büyüklüğündeki elektronik bir mikroçip veteriner yardımıyla köpeğin derisinin altına yerleştiriliyor.

Birtakım belediyelerde yerleşim yerlerinde dolaştırılan köpeklerin tasmalı olması kuralı uygulanırken, köpeğin dışkısını yerden almayan bireylere 140 avro ceza kesiliyor.

Hollanda’da agresif köpek cinslerinin ağızlıksız dolaştırılması yasak. 2008’de getirilen bir düzenlemeyle de kimi agresif köpeklerin, davranış testlerinden ve terapilerinden geçirilmesi gerekiyor.

Bu terapilere karşın davranışları denetim edilemeyen agresif köpeklere ötenazi uygulanabiliyor.

2018 yılında getirilen bir öteki düzenlemeye nazaran Rottweiler ya da Pitbull üzere 20 agresif köpek cinsine sahip bireylerin, hayvanların bakımına ait birtakım eğitimlerden geçmesi isteniyor.

Fransa’da evcil hayvanların sokağa bırakılması yasak

Fransa’da da kamu güvenliği nedeniyle evcil hayvanların ve evcilleştirilmiş yabanî hayvanların sokağa başıboş bırakılması yasak.

Ülkede “tehlike” arz edebileceği düşünülen köpek cinslerinin halka açık alanlarda tasmayla dolaştırılması mecburî. Bazen belediye kararıyla tasma zaruriliği tüm köpekler için de geçerli olabiliyor.

Zarurî olduğu halde köpeğini tasmasız gezdiren evcil hayvan sahiplerine 38 avro, şayet köpeği “tehlikeli” çeşitler kategorisinde ise 150 avroya kadar ceza kelam konusu.

Sokakta başıboş gezen hayvanların toplanmasından ve bakımından kanunen belediyeler sorumlu.

Sokakta başıboş gezen hayvanlar, vatandaşlar yahut belediye takımlarınca toplanarak, süreksiz bakım merkezlerine bırakılıyor. 8 iş günü sonunda sahibi bulunamayan yahut sahibi tarafından alınmayan hayvanlar, “terk edilmiş” ilan ediliyor.

Kuduzun yaygın olmadığı bölgelerde, “terk edilmiş” başıboş bir hayvan, veteriner tavsiyesi sonrası hayvan muhafaza derneklerinin yönettiği yüzlerce barınaktan birine gönderiliyor yahut veteriner tarafından gerek duyulursa uyutuluyor.

Belediyeler kendi inisiyatifleriyle yahut hayvan müdafaa derneklerinin talebi üzerine, halka açık alanlarda küme halinde yaşayan başıboş kedileri ise kısırlaştırıp, kimliğini tanımladıktan sonra bulundukları hayat alanına tekrar bırakabiliyor.

Kedi ve köpeklerden oluşan evcil hayvanların sayısının 20 milyon olduğu Fransa’da, her yıl 750 bin ila 1 milyon ortası evcil hayvan sahiplenilirken, 100 bine yakını terk ediliyor.

Ülkedeki yaklaşık 800 barınaktan, evcil hayvan sahiplenmek isteyenler birden fazla vakit tüm aile bireylerini kapsayan muhakkak bir prosedürden geçiyor.

Aralık 2021’den itibaren de evcil hayvan sahiplenen yahut satın alanların, “taahhüt ve bilgi sertifikası” imzalaması gerekiyor.

Sertifikayla yeni evcil hayvan sahiplenecekler, hayvanları hakkında gerekli bakım, aşılama ve finansal maliyet üzere hususlarda bilinçlendiriliyor.

Fransa’da hayvanını terk eden, 3 yıl mahpus ve 45 bin avro cezaya çarptırılıyor

Fransa’da evcil hayvanını sokağa terk etmenin, 3 yıl mahpus ve 45 bin avro para cezası var.

Sokağa terk edilmesi sonucu evcil hayvanın ölmesi durumunda ise bu ceza 5 yıl mahpus ve 75 bin avroya çıkıyor.

Ülkede “hayvan istismarıyla uğraş ve hayvanlarla beşerler ortasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan” yasa 1 Aralık 2021’de yürürlüğe girdi.

Kanunla 1 Ocak 2024’den itibaren evcil hayvan dükkanlarında kedi ve köpek satışı yasaklanacak, bu dükkanlarda sadece barınaklarla iş birliği dahilinde terk edilmiş kedi ve köpekler sahiplendirilmek emeliyle bulunabilecek.

İnternet üzerinden evcil hayvan satışları da birkaç istisnai durum, evcil hayvan dükkanları ve yetiştiricileri haricindekiler için yasak.

Fransa’daki yasalar, 6 Ocak 1999’dan sonra doğan köpeklerin 4 aylık, 1 Ocak 2012’den sonra doğan kedilerin de 7 aylık olmadan evvel yetkili bireyler tarafından mikroçip yahut dövmeyle bir kimlik numarası tanımlanmasını zarurî kılıyor.

Almanya’da sokaklarda köpek görmek neredeyse imkansız

Almanya’da mevcut maddelerden ötürü sokak köpeklerini görmek çabucak hemen mümkün değil.

Ülkedeki yasal düzenlemeye nazaran, kişinin sokakta sahipsiz hayvan bulduğunda, en yakın hayvan barınağına yahut veterinere götürmesi, bu mümkün değilse polise yahut bölgesinde bulunan ilgili kuruma bildirmesi gerekiyor.

Polis yahut ilgili kurum sahipsiz hayvanın kaydını yapıyor ve hayvanı barınağına teslim ediyor.

Almanya’da hayvan hakları, “Havyan Muhafaza Yasası” ile teminat altında. Maddede hayvanlara nasıl davranılacağı, ne biçimde barındırılacağı ve acil durumlarda neler yapılması gerektiği düzenleniyor.

Yasaya nazaran sahiplerin, hayvanlarını rastgele bir sebepten sokağa bırakması yasak.

Buna muhalif davrananlara 25 bin avroya kadar para cezası, hayvana eziyet edilmesi ya da öldürülmesi durumunda 3 yıla kadar mahpus cezası veriliyor.

Bu sert maddelere karşın Alman basınında bilhassa tatil periyodundan evvel kıymetli kısmını köpeklerin oluşturduğu çok sayıda hayvan parklara ve sokaklara bırakılarak terk ediliyor. Polis birçok vakit bu hayvanların sahiplerini bulamıyor.

Ülkede sokağa bırakılan sahipsiz hayvanlar konusunda “Hayvanları Muhafaza Birliği” ve çeşitli dernekler çalışmalar yürütüyor.

Almanya’da evcil köpek besleyenler 72 ila 186 avro ortasında köpek vergisi ödemek zorunda. Şayet köpek “tehlikeli” köpek çeşidi ortasında yer alıyorsa bu vergi daha da yükselebiliyor.

Birçok eyalette belli yerlerde ve sokaklarda köpeğe tasma takma zaruriliği bulunuyor.

Kanunlara nazaran, “tehlikeli tıp ve dövüş köpeği” olarak belirlenenler için de dışarıda gezdirilmesi durumda ağızlık takılması mecburi.

Eyaletler ortasında farklılıklar olsa da genel olarak sahipsiz hayvanlar, kamu güvenliği yahut sistemi için tehlike oluşturuyorsa bundan lokal idareler sorumlu.

Bu durumda mahallî idare önlem almak, hayvanın barınma maliyetini karşılamak zorunda.

Tasmasız köpek birine ziyan verirse ziyan hayvan sahibinden tazmin edilebiliyor

ABD’de sokak hayvanlarıyla ilgili kurallar eyaletten eyalete farklılık gösterebiliyor, lakin federal çapta 1960’ta kabul edilen “Hayvanlara Eziyeti Tedbire Yasası”nın unsurları uygulanıyor.

Bu yasa kapsamında kedi ve köpeklerin sokaklarda başıboş dolaşması, köpeklerin sokaklarda tasmasız dolaştırılması ve diğerlerinin özel mülklerine girmesi yasak.

Köpeklerin tasmasız gezdirilmesinin eyaletten eyalete değişen para cezaları bulunuyor.

Tasmasız bir köpek birine ziyan verirse ortaya çıkan ziyana nazaran dava açılabiliyor ve zararın tümü hayvan sahibinden tazmin edilebiliyor.

Birçok eyalette hayvanları sokakta başıboş bırakmak ya da sokağa terk etmek, yasa dışı kabul ediliyor ve sahipleri ağır para cezalarına çarptırılabiliyor.

Sahipleri bulunursa hayvanlar bu bireylere veriliyor, aksi takdirde sahiplendirilmek üzere barınaklarda tutuluyor. Uzun müddet sahiplendirilmeyen hayvanlar uyutuluyor.

ABD’deki hayvan hakları savunucusu derneklerinin derlediği datalara nazaran, barınaklara her yıl 6,5 milyon civarında kedi ve köpek getiriliyor, bu hayvanların yaklaşık 3 milyonu itlaf ediliyor.

AA – Son Dakika Haberleri

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
TatilTavsiyesi.com Co-Founder. Web tasarım , dijital pazarlama , e-ticaret, video kurgu-montaj, grafik tasarım, seo gibi konularda uzmanlaşmış bir geçmişe sahibim. Hobi olarak fotoğrafçılık blog ve makale gibi işlerle uğraşıyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.