Diyanet İşleri Lideri Erbaş: “Radikalizm, sorgulayan insan istemez”

Diyanet İşleri Lideri Erbaş: “Radikalizm, sorgulayan insan istemez” ANKARA – Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş, “Eleştirel fikir, bilimsel …

12.11.2021
112
Diyanet İşleri Lideri Erbaş: “Radikalizm, sorgulayan insan istemez”
REKLAM ALANI


Diyanet İşleri Lideri Erbaş: “Radikalizm, sorgulayan insan istemez”

ARA REKLAM ALANI

ANKARA – Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş, “Eleştirel fikir, bilimsel ilerlemenin ve kalkınmanın değerli bir motivasyonudur. Ayrıyeten radikalizmin de tahammül edemediği konulardan biri, sorgulayan insan modelidir. Radikalizm sorgulayan insan istemez. ‘Ben söyleyeyim sen yap’ şeklinde insan ister” dedi.

Diyanet İşleri Lideri Prof. Dr. Erbaş, Hoca Ahmet Yesevi Memleketler arası Türk-Kazak Üniversitesi öğrencilerine ve Türkiye’de tahsil gören Kazakistanlı doktora ve yüksek lisans öğrencilerine verdiği konferansta, “Eleştirel niyet, bilimsel ilerlemenin ve kalkınmanın değerli bir motivasyonudur. Ayrıyeten günümüzün en büyük meselelerinden olan radikalizmin de tahammül edemediği konulardan biri, sorgulayan insan modelidir. Radikalizm sorgulayan insan istemez. ‘Ben söyleyeyim sen yap’, usulünde insan ister. ‘Ben düşüneyim sen düşünme’ bu türlü bir insan tipi ister. Bunlar gitgide örgüt haline gelir. O örgütler, terör örgütü haline bile gelebilir ki zamanımızdaki terör örgütlerinin gelişim süreci bu türlü başlar. ‘Senin yerine ben düşünürüm, sen benim dediğimi yap’ stili beşerler yetiştirmeye çalışır. Kritik düşünmeden kaçan birey ve toplumlar kendilerini tekrar etme sürecine girerek bir kısır döngüye hapsolurlar” diye konuştu.

Ahmet Yesevi Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve tıpkı vakitte görüntü konferans sistemiyle canlı yayınlanan konferansı üniversitenin Kazakistan’ın Türkistan kentinde bulunan yerleşkesindeki öğrenciler de takip etti.

Üniversitenin mütevelli heyet başkanlığınca “Hasbihal Programları” kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Diyanet İşleri Lideri Erbaş, “İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir. Bilgi ve hikmet medeniyetidir. Kur’an-ı Kerim’de, akletme, tefekkür, tedebbür ve tezekkürü vurgulayan pek çok ayeti kerime vardır. Tabiatı araştırmaya, kainatı tefekküre yönelten ve yaratılışa dikkat çeken pek çok ayeti kerime vardır” sözlerini kullandı.

Lider Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de hayatın gayesi, ahiret ve varoluşun hikmeti ile alakalı pek çok ayet-i kerimenin olduğunu belirterek, “İnsanoğlu, kendisi ve cihan ile münasebetini vahyin kılavuzluğunda kurduğunda; ferdi, toplumsal ve global boyuttaki mana krizini ve varoluşsal buhranlarını sekinete, sukunete dönüştürecektir. Hakikaten peygamberlerin mirası üzerine yükselen, vahiy ve hikmete dayalı esaslı bir ilim geleneği oluşturan İslam medeniyeti, bunun en somut göstergesidir” formunda konuştu.

Vahyin birinci asrından itibaren büyük bir ilmi inkişaf gerçekleştiren İslam toplumunun 7 asırlık bir vakit zarfında, bilimin bütün alanlarında insanlığın ufkunu aydınlattığını, teorik ve pratik boyutta ilmin öncüsü olduğuna dikkat çeken Lider Erbaş, “Bu meyanda, insanlık tarihinin ilim ve hikmet açısından en görkemli devri olan İslam medeniyetini anlamak epey değerlidir. Bu medeniyetin en kıymetli coğrafyalarından biri de Fergana Vadisi’dir. Fergana Vadisi, tarih boyunca insanlığın ufkunu aydınlatan kaç alimlerin, erenlerin ve gönül mimarlarının yetiştiği, kültürümüzün en bedelli hazinelerine mesken sahipliği yapan ilim, irfan ve hikmet merkezleriyle doludur” değerlendirmesinde bulundu.

“Bilgi güç devşirmek için değil, insanlığın huzuru için kullanılmalı”

Lider Erbaş, Müslümanların ilme bakışını ve katkısını anlatarak, şunları söyledi:

“Müslümanlar, ilmin bizatihi kendisini sayın kabul ederek kısa müddette din, matematik, tıp, ideoloji, fizik, kimya, astronomi üzere ilmin bütün kısımlarında büyük bir müktesebat oluşturmuşlardır.

Müslümanlar, ilmi; hayatın içinde ve toplumsal gerçekliklerden koparmadan, çağının sıkıntılarını dikkate alan bir yaklaşımla ele almışlar, bilgiyi güç devşirmek için değil, insanlığın huzuru için kullanmışlardır. Bilgi güç devşirmek için değil, insanlığın huzuru için kullanılmalı, bizim anlayışımız, İslami anlayış budur.

Müslümanlar, ilmi; hiçbir devirde bugünkü manada İslami olan/olmayan formunda tasnif etmemişlerdir. Müslümanlar, büyük bir özgüvenle insanlığın kadim müktesebatıyla yüzleşmekten hiçbir vakit çekinmemişlerdir. Roma’dan istifade etmek gerekiyorsa istifade etmişler. Fas’tan istifade etmesi gerekiyorsa istifade etmişler. Tüm bu havzalardan karşılaşmaktan kaçınmamışlar ve böylelikle başka kültürlerin meydan okumalarının üstesinden gelip, kadim birikimi vahiy potasında eriterek içselleştirmişlerdir. Müslüman alimlere baktığınız vakit bunu görebilirsiniz. Bu bizim için çok değerli bir örneklik teşkil etmiştir.”

“Din ismine aklı öteleyenler de, akılcılık ismine inancı öteleyenler de hakikate tıpkı halde ziyan vermişlerdir”

18. yüzyıldan itibaren, batı merkezli bir yaklaşımla, bilhassa bilgi alanında Yaratıcıyı ve aşkın boyutu öteleyen kesimci bir yönelimin öne çıktığının altını çizen Lider Erbaş, “Bugün, global olarak yaşanan birçok sorun ve krizin temelinde, işte Batı merkezli gelişen bu bilim anlayışının beşere, kozmosa ve hayata bakışındaki bencillik ve insanın Allah’la münasebeti bağlamında oluşturduğu marazi ve paradoksal yaklaşım vardır. Bilhassa, Allah, varlık, alem ve bilgi ortasındaki vazgeçilemez bağ kopartılınca insanlık derin bir mana ve vahim bir ahlak krizine düçar olmuştur. Kelam konusu bütünlük dağılınca akıl-vahiy, din-bilim ortasındaki istikrar de bozulmuştur. Din ismine aklı öteleyenler de, akılcılık ismine inancı öteleyenler de hakikate birebir biçimde ziyan vermişlerdir” diye konuştu.

Lider Erbaş, İslam ilim geleneğinde vahiy ve akıl, karar ve hikmet, ahlak ve irfanın birbirinden ayrılmadığını, bu durumun yaratılışın bütünlüğü ve tevhidin gereği olarak görüldüğünü kaydetti.

“Bilimsel, teknik ve toplumsal alanda yaşanan gelişmelerin, insanlığı neden daha hoş bir hayata taşımadığı sorusu epey önemli”

Son iki asra yakından bakıldığında, bilim, bilgi ve ideolojinin epey öne çıkmasına karşın kişisel ve toplumsal manada, tarihin en büyük krizlerinin yaşandığının görüleceğine işaret eden Lider Erbaş, “Bilimsel, teknik ve toplumsal alanda yaşanan gelişmelerin, insanlığı neden daha hoş bir hayata taşımadığı sorusu epey kıymetli ve üzerinde düşünmeye kıymet bir konudur. İlim, bilgi bu kadar gelişiyor. Fezaya, uzaya gidiliyor. İnternet dünyasında, bilgisayar dünyasında yaşıyoruz lakin 100 sene, 200 sene öncesine nazaran beşerler daha keyifli değil.” halinde konuştu.

Günümüzde bilgiye ulaşmanın kolay, gerçek bilgiye ulaşmanın da bir o kadar güç olduğunun altını çizen Lider Erbaş, “İçinde yaşadığımız bilgi çağında bilgiye ulaşmak epey kolaylaşmakla birlikte, gerçek bilgiye ulaşmak alabildiğine zorlaşmaktadır. Yanlış adete doğruyu örtüyor, kapatıyor. Yanlış, gerçek bilginin önüne geçiyor. Enformasyon çağında bilginin ve hakikatin alabildiğine manipülasyona maruz kaldığına şahit oluyoruz” tabirlerini kullandı.

“Her millet fakat kendi medeniyet pahaları ile yükselebilir”

“Her millet fakat kendi medeniyet bedelleri ile yükselebilir.” diyen Lider Erbaş, şöyle devam etti:

“Elbette insanlığın üniversal kıymetlerini sahiplenme ve insanlığın ortak birikiminden istifade etmek değerlidir. Diğerlerinin ulaştığı sonuç ve bu sonuca götüren metottan istifade etme ve öğrenme ameliyesi de kıymetlidir. Lakin salt taklitçi bir anlayışla ilerlemek asla mümkün değildir. Her birey yahut toplum kendisine özgün ve kendi kimliğini yansıtan bir yol izlemelidir. Bu göz arkası edildiğinde insanı bekleyen en büyük tuzak kendisine yabancılaşmasıdır. Kendi köklerinden ve özgün kıymetlerinden uzak kalan insan, etrafının onu tanımlamasının esiri olacak ve o etrafın bir objesi haline gelecektir. Geçmişimizde bunun acılarını çok yaşadık.”

“Bilginin ahlakla irtibatı yok sayılamayacağı üzere, sorumluluk ile bağı de görmezden gelinemez”

Lider Erbaş, eğitim sürecinin en temel ögelerinden olan “bilgi”nin tek başına bir mana söz etmediğini lisana getirerek, “Asıl kıymetli olan bilginin insan zihni ve kalbiyle buluşunca nasıl bir davranışa yol açtığıdır. Onun için Peygamber Efendimiz, ya Rabbi, senden yararlı ilim istiyorum. ya Rabbi, yararsız ilimden sana sığınıyorum” diyor. Şayet bilgi, ilim insanı berbatlığa yönlendiriyorsa oradan uzak durmak lazım. Bilgi sorumluluktur. Bilginin ahlakla irtibatı yok sayılamayacağı üzere, sorumluluk ile ilgisi de görmezden gelinemez” halinde konuştu.

“Radikalizm sorgulayan insan istemez”

Yaşanılan çağı yanlışsız anlayabilmek için yanlışsız okumalar yapmanın gerekliliğine vurgu yapan Lider Erbaş, şunları söyledi:

“Özellikle eleştirel niyet, bilimsel ilerlemenin ve kalkınmanın değerli bir motivasyonudur. Ayrıyeten günümüzün en büyük sıkıntılarından olan radikalizmin de tahammül edemediği konulardan biri, sorgulayan insan modelidir. Radikalizm sorgulayan insan istemez. ‘Ben söyleyeyim sen yap’, şeklinde insan ister. ‘Ben düşüneyim sen düşünme’ bu türlü bir insan tipi ister. Bunlar gitgide örgüt haline gelir. O örgütler, terör örgütü haline bile gelebilir ki zamanımızdaki terör örgütlerinin gelişim süreci bu türlü başlar. ‘Senin yerine ben düşünürüm, sen benim dediğimi yap’ üslubu beşerler yetiştirmeye çalışır. Kritik düşünmeden kaçan birey ve toplumlar kendilerini tekrar etme sürecine girerek bir kısır döngüye hapsolurlar.”

Lider Erbaş, tefekkür edebilmenin, insanın yanlış üzerine kalmamasının sigortası olduğunu söz ederek, “Kur’an’ın bizleri akletme istikametindeki teşvikinin gayelerinden biri; akletmenin, yani ilmi ve fikri araştırmalarla, Kur’an ve kainat ayetlerinin kanıt teşkil ettiği bir imana yönlendirmektir. Buna biz tahkiki iman diyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Müslümanlar, herkesin insanca bir hayat yaşama hakkını savunmayı, inançlarının gereği bir sorumluluk olarak görmektedirler”

Kur’an-ı Kerim’de dünyada huzur ve barışın en büyük teminatı olarak adaleti, temel hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını, etraf ve toplumla ilgilerde şefkat ve merhameti emredildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

“Bu prensipleri rehber edinen Müslümanlar, dünyadaki herkesin onurlu, özgür ve insanca bir hayat yaşama hakkını savunmayı ve bu uğurda çalışmayı, inançlarının gereği bir sorumluluk olarak görmektedirler. Hasebiyle bizlere düşen öncelikli misyon ve sorumluluk, İslam’ın hak ve adalet anlayışını, Hazreti Peygamberin çağlar üstü örnekliğini ve üstün ahlaki vasıflarını insanlık ailesinin her bir ferdine hoş bir lisanla, hikmetli bir üslupla sunmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bilişim çağının araçlarını gerçek halde kullanarak hakikate kasteden global projelerle daima bir arada uğraş etmektir. Böylelikle büyük dinimiz İslam’ı en düzgün halde temsil edip anlatmak ve bu konudaki yanlış ilgi ve algıları sahih bilgiyi kuşanarak bertaraf etmek, Kur’an ve sünnetin rehberliğinde yeryüzünde yine ma’rufun teminatı olmaktır. Birebir halde, İslam terslerinin ve istismarcı yapıların, inanç ve medeniyet kıymetleri konusunda bilgisiz gençleri kandırdığı gerçeğinden hareketle; İslam’ın prensip ve bedellerinin gençlere ve tüm insanlığa en hoş biçimde, yanlışsız bir prosedür ve uygun bir üslup ile ulaştırılması için var gücümüzle çaba edeceğiz.”

“Müslümanlar herkesin temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul etmişlerdir”

Müslümanların tarih boyunca bulundukları coğrafyalarda hukukun ve adaletin teminatı olduklarına dikkat çeken Lider Erbaş, “Din, lisan, ırk, renk ayrımı yapmaksızın herkesin temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul etmişlerdir. Bir ortada yaşama kültürünün, yaratana itaat ve yaratılana merhamet ahlakının en hoş örneklerini sunmuşlardır. Temelinde bugün insanlığın en büyük sorunu bu ahlak ve hukuku ihmal etmesi, hatta kaybetmesidir” diye konuştu.

Lider Erbaş, yaşanan savaşların, kaosların, kişisel ve global krizlerin temelinde insanın kendine yabancılaşması, yaratılış gayesini unutması ve Rabbine kayıtsız kalması olduğunu kaydetti.

Daha hoş bir hayat ve dünyanın inşası için gençlerin hayalleri, çalışmaları ve uğraşlarının hayli kıymetli olduğuna vurgu yapan Lider Erbaş, “Nitekim Peygamber Efendimiz Mekke’de bir cahiliye toplumundan dünyanın en hoş periyodunu inşa ederken bunu kendisine inanan bir avuç genç Müslüman ile bir arada yapmıştır. Biliyorsunuz Mekke’de, İslam’ın güç yıllarında Peygamber efendimize inanıp dayanak olan, insanlığın güzelliği için gayret eden sahabenin büyük çoğunluğu sizler üzere gençlerden oluşuyor” hatırlatmasında bulundu.

Lider Erbaş, kelamlarını şu tavsiyelerle tamamladı:

“Bütün imkanlarınızla bildiğiniz ve yaşadığınız hoşlukların hayata taşınması için çaba edin. Uygunlukların çoğalması ve kötülüklerin azalması için elinizden geleni ve üzerinize düşeni en düzgün formda yapın. Yararlı çalışmalara katılın ve âlâ işlere takviye olun. Bu his ve niyetlerle sözlerime son verirken hepinize eğitim hayatınızda muvaffakiyetler diliyorum. Allah sizleri birçok hoş ve güzel işler yapmaya muvaffak kılsın. Allah yar ve yardımcınız olsun.”

Konferansa, Ahmet Yesevi Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Lideri Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve akademisyenler de katıldı.

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
TatilTavsiyesi.com Co-Founder. Web tasarım , dijital pazarlama , e-ticaret, video kurgu-montaj, grafik tasarım, seo gibi konularda uzmanlaşmış bir geçmişe sahibim. Hobi olarak fotoğrafçılık blog ve makale gibi işlerle uğraşıyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.